ประวัติบริษัท

Quartz Products

บรรจุภัณฑ์ควอทซ์ทั้งหมดที่เป็นแก้ว และเซรามิกสำหรับใช้งานใน

       อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์

ผลิตภัณฑ์ใช้ได้ทั้งระบบเตาอบเวอติคัลและฮอลิซอลทัล (vertical

       and horizontal oven system) อาทิ ท่อ (tubes) ตัวบรรจุ (carriers)

       ถาด/ พาน (pedestals) และอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทพีเอสยังมีควอทซ์

       แท็งค์ สำหรับเวทเบ็นซ์ ( quartz tanks for wet benches)