ประวัติบริษัท

Gas Plasma Processing System

§PVA TePla Plasma Systems Division พีวีเอ เทพลา

      เป็นผู้นำของโลกด้านการออกแบบและเป็นผู้ผลิต

      เครื่องพลาสม่า/ระบบแก๊สพลาสม่า

§ตอบโจทย์และให้บริการด้านอุปกรณ์ การแพทย์,

      อิเล็กทรอนิกส์, ใยแก้ว, ต้นแบบของจานใยแก้วและ

      อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ มานานกว่า 35 ปี

§พีวีเอ เทพลาได้รับความไว้วางใจและได้รับความเชื่อถือ

     ในด้านคุณภาพ ลดต้นทุนและเป็นระบบแก๊สพลาสม่าที่

     ใช้งานง่าย โดยมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเป็นนวตกรรม

     ที่สามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างกว้างขวาง