ประวัติบริษัท

Advanced Cantilever Probe Cards

CELADON SYSTEM PROBE CARD โพรบคาร์ดระบบเซลาดอน เป็นที่รู้จักเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านเทคโน

     โลยี่ สามารถทำงานในอุณภูมิสูง แต่ยังคงทำงานได้อย่างแม่นยำและผลลัพธ์การทดสอบที่มีความเที่ยงตรง

            เซลาดอนเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม โพรบพาราเมติก ทั้งงานผลิตและงานห้องแล็ป การทดสอบชิ้นงาน 
    งานทดลอง งานต้นแบบ และงานเฉพาะแบบ และเวเฟอร์เลเวล  สามารถรองรับการทัชดาวน์เป็นล้านครั้ง ทั้งนี้
    เซลาดอนยังช่วยลดต้นทุนให้กับอุตสกรรมในด้านงานทดสอบอีกด้วย