ประวัติบริษัท

Megasonics Cleaner

§ทำความสะอาดเวเฟอร์ได้้หลายๆแบบ ทำความสะอาดได้้อย่างมีประสิทธิภาพ 
§ใช้การส่งสัญญานความถึ่และการเข้าถึงทุกซอกมุม
§มีคุณสมบัติที่หลากหลายและล้างทำความสะอาด

   เวเฟอร์ได้ผลเป็นอย่างดี

§มีอ่างล้างหลายแบบให้เลือกตามการใช้งาน
§ใช้คลื่นพื้นผิว/คลื่นเฉือน/คลื่นแผ่น ซี่่งมีรูปแบบ

   กระบวนการจากการสร้างพลังที่หนาแน่นและ

   กระจายครอบคลุมทุกพื้นผิวโดยไม่มีผลต่อตัว

   แปลงสัญญานของส่วนประกอบ