ประวัติบริษัท

ศูนย์บริการปั๊มคาชิยาม่า ในประเทศไทย Kashiyama Pump Service Centre in Thailand

OVERHAUL SERVICES (งานบริการซ่อมและบำรุงรักษา)

บริษัทพีเอส โซลูชั่นส์ฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ผลิต Kashiyama ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นศูนย์บริการลูกค้าในแถบ Southeast Asia (SEA) แต่เพียงผู้เดียว ศูนย์บริการของเราให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาปั๊มคาชิยาม่าด้วยเครื่องมือและขั้นตอนตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตปั๊มคาชิยาม่า ช่างของเราผ่านการฝึกอบรมโดยวิศวกรที่โรงงานคาชิยาม่าประเทศญี่ปุ่นและได้รับหนังสือรับรองเมื่อผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้งานบริการเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต รวมถึงใช้อะหลั่ยแท้และรับประกันงานบริการ เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในคุณภาพงานบริการตลอดมา

ประวัติความเป็นมา

• เริ่มดำเนินกิจการเมื่อ เมษายน ปี ค.ศ. 2012

• ได้ดำเนินการติดตั้งปั๊มจำนวน 1,120 เครื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• เป็นศูนย์บริการที่ได้รับรองมาตรฐานและได้รับการแต่งตั้งจากผุ้ผลิต/คาชิยาม่า

• มีพื้นที่ของศุนย์บริการ 3500 (ในสิงคโปร์) + 4500 (ในมาเลเซีย) + 4000 (ในไทย) sq feet โดยมีอุปกรณ์และ

  พื้นที่สำหรับล้าง ทำความสะอาด ถอดประกอบและประกอบ พื้นที่จัดเก็บรวมถึงห้องทดสอบ

• มีกระบวนการ-ขั้นตอนการทำงาน การถอดประกอบ ล้างทำความสะอาด ประกอบ และทดสอบในขั้นตอนสุด

  ท้ายเพื่อให้แน่ใจในสมรรถนะของปั๊มว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

ศักยภาพในการให้บริการ

• ทีมช่างสามารถรองรับงานซ่อมและบำรุงรักษาปั๊มจำนวน 40-50 เครื่อง ต่อเดือน

• ช่างของเราได้รับการฝึกอบรมจากวิศวกรของคาชิยาม่า ประเทศญีปุ่นให้สามารถซ่อมเครื่องได้หลากหลายรุ่น

• ทีมวิศวกรจากคาชิยาม่าประเทศญีปุ่นมาให้คำปรึกษและตรวจเยี่ยมช่างของเราเพื่ออัพเดทด้านเทคนิคอยู่เสมอ