ประวัติบริษัท

New and Re-furbished Microscopes

กล้องชนิด High Power Scopes เสมือนใหม่

•Olympus

•Nikon


กล้องชนิด Stereo Scopes ทั้งใหม่และเสมือนใหม่

•Sitek

•Nikon


อุปกรณ์ต่อพ่วง

•ซอฟแวร์  (Imaging  software)

•เลนส์ใกล้วัตถุ (Objectives)

•ขาตั้ง (Stands)

•แท่นวาง (Stages)

•ตัวโหลดเดอร์ (Loaders)

•หลอดและโคมไฟ (Replacement bulbs/lamps)