ประวัติบริษัท

Re-furbished Probers / Spares /Prober Upgrade Kits

บริษัทพีเอสโซลูชั่นส์ เป็นคู่ค้ากับหลายซัพพลายเอ่อร์ ซึ่งสามารถจัดหาเครื่อง Prober เสมือนใหม่และอะหลั่ย รวมทั้งชุดอัพเกรด

 มีโพรเบอร์ครอบคลุมหลากหลายซีรี่ย์ให้เลือก

บริษัทพีเอสมีความภูมิใจเป็นได้เป็นส่วนหนึ่งของ TSK equipment

เรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา งานบริการ อบรมการใช้งานและให้คำแนะนำสำหรับ

      โพรเบอร์รุ่น APM90, UF190, UF200, UF300, P8 และ P12