ประวัติบริษัท

Metal Bellows

§เมทัลเบลโลว์ถูกสร้างมาจากส่วนประกอบที่มีความยีดหยุ่นเพื่อใช้กับงานด้านวิศวกรรมได้มากมายหลายอย่าง
§สามารถนำไปใช้ได้หลายแบบทั้ง แนวราบ มุม และแนวขวาง
§เบลโลว์ถูกออกแบบและผลิตขึ้นมาตามความต้องการของลูกค้า
§อายุการใช้งานสามารถใช้ได้มากกว่า 1000 รอบ ทนแรงกดได้

      ถึง 10 kg/cm².

§เหมาะกับการใช้งานกับน้ำ ไอน้ำ น้ำมันและก๊าซ
§ใช้ได้กับอุณหภูมิที่ -10oC ถึง 350oC.
§การประกอบแบบมาตรฐานมีปีก เชื่อมปิด หรือผสมผสานโดย

     ใช้ทั้งสองแบบเพื่อรองรับมุม มีการเคลื่อนไหวที่น้อยมาก